Beste mensen,

We zijn met z’n allen onverwachts snel in een andere wereld terecht gekomen. 
Toen we vier, vijf weken geleden hoorden dat in de Chinese stad Wuhan alles en iedereen binnen moest blijven, dachten sommigen nog: “Dat zou hier nooit kunnen …”
We zitten er nu zelf middenin, ook niet ver van een volledig “lock down”.
Het heeft voor ons als gemeente heel wat consequenties.
Nog nooit hebben we meegemaakt dat zelfs kerkdiensten verboden zijn en wij ons 
daar – terecht! – zonder morren bij neerleggen. Het zijn vreemde en onzekere tijden.
Ook ik zal mijn werkzaamheden in Herwijnen door het coronavirus voorlopig even 
moeten neerleggen en zit, zoals velen, aan huis gekluisterd.

Toch is er één zekerheid die altijd geldt.
Wat er ook gebeurt, God is er bij.
En Hij blijft dichtbij ook al valt veel van het menselijke contact ineens weg.

Mag ik u bemoedigen met het volgende gedicht.

Het hele land ligt stil.
Evenementen worden afgelast.
We sluiten zelfs de kerken
om het virus in te perken.

Wie had er ooit gedacht
dat het eens zo ver zou komen?
Dat alles wat zo gewoon leek
in één klap helemaal bezweek.

We staan met lege handen.
Er is niemand die een antwoord weet.
We moeten toch wel gaan beseffen
dat we onze hoofden omhoog gaan heffen.

Want in de hoge hemel
daar zit een machtig God.
Hij regeert over dood en leven
en laat de hele mensheid beven.

Kom laten we ons dan buigen
voor zulk een groot en machtig God.
Ons leven leggen in Zijn hand.
Het hele mensdom, ook ons land.

Het geeft ons rust in bange dagen
dat U de macht in handen hebt.
Om in onzekerheid en smart
te schuilen aan Uw vaderhart.

De Here zegene u en Hij behoede u!

Met een hartelijke groet vanuit Vianen,

Jan Veltrop
Pastoraal werker Gereformeerde kerk Herwijnen