Wat geloven wij

Als gemeente in Herwijnen zijn we een onderdeel van de wereldwijde kerk van Jezus Christus. Samen met christenen wereldwijd belijden we dat Jezus onze redder is en dat we alleen door Hem behouden kunnen worden. Jezus leren we kennen vanuit de bijbel, Gods Woord. De bijbel wijst ons de weg in de relatie met God en de relaties met mensen om ons heen. 

Kerkdiensten

Om in de liefde voor God en in de liefde voor elkaar en de mensen om ons heen te groeien zijn er wekelijks twee kerkdiensten waar we samenkomen. In deze diensten mogen we God de lof toezingen, tot Hem komen in gebed en luisteren naar een overdenking op basis van de bijbel, om zo samen te groeien in geloof. We vinden het van groot belang om als jong en oud samen te komen in de kerkdiensten, God heeft ons er zelf toe opgeroepen. De ervaring is dat vaak de vlam van het geloof (weer) oplaait door samen Hem te dienen. De kinderen krijgen tijdens deze dienst een eigen uitleg aangevuld met leuke bezigheden, zoals een spel doen of lekker knutselen.

Wij nodigen iedereen uit om de diensten met ons mee te vieren. De plaatsen zijn vrij. U bent van harte welkom!

De kerkdiensten worden gehouden op zondagochtend en - avond:

  • van april t/m oktober om 9.30 en 18.30 uur,
  • van november t/m maart om 10.00 en 18.30 uur.

Activiteiten

Gemeente zijn is niet alleen iets voor zondag, ook gedurende de week zijn er diverse mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Zoals bij jeugdclubs, catechisatie, Bijbelstudie, gespreksgroepen, enzovoorts. Soms ligt hierbij het accent op de ontmoeting met elkaar, soms op het samen zoeken en spreken over ons geloof.

De meeste activiteiten staan elders op deze website. Kom eens langs!