Ieder jaar krijgen onze leden vanaf 18 jaar een aanschrijven met het verzoek voor een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage is bedoeld om onze kerk te laten functioneren. Zoals u waarschijnlijk weet mogen giften aan onze kerk, onder voorwaarden, geheel of gedeeltelijk van uw jaarinkomen worden afgetrokken. Het hierdoor voor u te verkrijgen belastingvoordeel kan oplopen tot 52% van uw giften. Deze voorwaarden zijn per 1 januari 2014 aangepast. We zetten ze even voor u op een rij.

De belastingdienst kent twee vormen van giften.

1. Gewone giften. Hiervoor gelden een drempelbedrag en een maximum.
Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.

2. Periodieke giften. Deze giften zijn altijd volledig aftrekbaar. Hiervoor gelden geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.
Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

Uw gift is een periodieke gift als:

  • u de gift hebt laten vastleggen
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn (indexeren mag)
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging.
  • de ANBI of vereniging (onze kerk) u geen tegenprestatie levert voor de gift

De gift stopt bij overlijden van u of uw partner. U mag ook in de akte opnemen dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan voldoet u toch aan de voorwaarden.

Gift kan rentedragende schuld worden.

Moest u de gift in een bepaald jaar betalen, maar hebt u dit niet gedaan? En is dit nu een schuld geworden waarover u rente moet betalen? Dan is de gift aftrekbaar in het jaar dat u deze schuld betaalt.

Let op: Giften van voor de datum van ondertekening van een schriftelijke overeenkomstr periodieke giften zijn gewone giften.