Hoe bepaal ik de hoogte mijn vrijwillige bijdrage?

Omdat daar vraag naar is, geven we u de volgende overweging mee.
We gaan uit van een netto jaarinkomen.
Tweeverdieners gelieven deze richtlijn toe te passen op de som van beide inkomens.
Is dit jaarinkomen:
- minder dan € 10.000, geef, als u het kunt missen, minimaal 1% met een ondergrens van € 50,
- tussen de € 10.000 en € 15.000, geef dan tenminste 1,5% van uw jaarinkomen,

- tussen de € 15.000 en € 20.000, minimaal 2 %,
- tussen de € 20.000 en € 30.000, minimaal 2,5 %
- vanaf € 30.000 minimaal 3%.

Wat ons betreft mag het bij een jaarinkomen boven de € 40.000 best 4% zijn enz.
Het nadeel van dit lijstje is dat het wat eenzijdig de nadruk legt op mensen met een regelmatig inkomen. Het spreekt daarom voor zich dat we van vermogende gemeenteleden en gemeenteleden met lage kosten voor levensonderhoud verwachten dat zij een extra steentje bijdragen. Ook eenmalige giften, lijfrenteschenkingen en legaten zijn van harte welkom